Uppgift i Rättskunskap

Diskutera och jobba två och två :
Grunden för ett rättsamhälle och demokratin är att all medborgare har som rättigheter och skyldigheter. En förutsättningar för detta är att man uppfattas som vuxen och har förmåga att själv ta ansvar för sina handlingar.  Men det är inte självklart är och i vilka sammanhang det är det rimligt att betraktas som vuxen .  Blir vi i juridiskt mening vuxna på alla plan och med vi blir myndiga?  Tycker ni tex det är riktigt att skolan inte för kontakta era föräldrar om problem uppstår om ni inte gett medgivande till det.
Men det finns en rad av områden där 18 år inte är gränsen för juridiskt ansvar. Ta reda på så många skilda exempel på skilda regler i lagstiftning som är relaterade till ålder som ni kan hitta utifrån boken och nätet, i allt från arbetsrätt eller köprätt till familjerätt eller sexuallagstiftning. Vad menas med rättskapacitet?Jag tycker inte det ! 

Svara individuellt på  följande


•1.       Det vanligaste exemplet på samhällets något kluvna syn på när vi anses vuxna , är kanske att ni trots ni är myndiga och rösta inte för köpa ut på systemet.  Är det rimligt?  Finns det några goda skäl för att denna åldersgräns skall finns?

'
•2       Beskriv och diskutera rimligheten för olika nivåer av straffmyndigheter.  Är det rimligt att en 19 åring får mildare straff på grund av sin ålder, eller attt en 17 åring inte kan dömas till fängelse?Argumentera för och mot utifrån följande artiklar

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4209701.ab  
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4210750.ab

                            

Kommentarer
Postat av: Mikael@humanus

Nu börjar det bli löjligt...

2009-03-19 @ 08:19:42
URL: http://hristo88.blogspot.com
Postat av: Kajsa

1. När man pratar om myndighetsåldern (dvs 18 år) kommer ofta rösträtten, körkortet samt systemet på tal. Den sistnämnde av dessa är förbjuden mark fram till att en person fyllt 20 år, något som har lett till intensiva debatter hos både unga och gamla idag. Trots att vi enligt våra lagar i stort sett blir juridiskt myndiga vid 18 års ålder får vi inte köpa sprit, vin eller starköl, och är alltså förbjudna från att handla från systembolaget. En stor anledning till detta är att samhället (genom riksdagens lagstiftning) anser att en person behöver ha uppnått en större mognad för att kunna hantera alkohol på detta sätt än vad som anses behövas för att kunna rösta eller ta körkort.Medan det finns de som påstår att denna lag är onödig, att den mognad som sker under två år inte kommer att göra någon skillnad, anser jag att särskiljningen mellan att få rösta och att få handla på systembolaget är otroligt viktig och att en eventuell sammanslagning av myndighetsåldern och rätten att handla ut på systembolaget skulle få förödande konsekvenser. Även om två år kan tyckas som en kort tid händer mycket i en persons liv under just denna period, de flesta slutar gymnasiet, många flyttar hemifrån och de allra flesta tar ytterligare ett steg ut i vuxenlivet. Alltså handlar det egentligen inte om hur många år man levt, utan det är den mentala mognaden som är av största betydelse för hur väl man kan hantera sitt alkoholintag. Dock är dessa två år viktiga eftersom de ökar chansen att personen ska ha nått större mognad.Visst finns det en hel del 20 åringar som missbrukar sin tillgång till systembolaget, både genom att köpa ut till underåriga och genom att själva missbruka alkoholen. Likaså finns det personer under 20 år som har en så pass stor ansvarskänsla och medvetenhet om sitt agerande att de skulle kunna köpa ut alkohol. Mognad är ytterst individuellt och kan egentligen inte mätas med åldern. Men det skulle vara omöjligt att göra individuella bedömningar på alla ungdomar i Sverige för att avgöra vem som får köpa på systembolaget och därför måste man sätta gränsen någonstans. Faktumet att denna gräns ligger två år efter myndighetsåldern innebär att en person blir vuxen stegvis och får chans att anpassa sig till det nya ansvaret och på så sätt mogna ytterligare. Om 20 år är den rätta åldern för systembolaget kan diskuteras, dock anser jag att om någon ändring kring lagen ska ske bör denna innebära en högre åldersgräns eftersom detta sannolikt skulle motverka missbruk hos den grupp ungdomar som tar lite längre tid på sig att mogna.2. I dagens åldersfixerade samhälle förlitar vi oss allt för mycket på olika nivåer av straffmyndighet. Visst bör man ta hänsyn till att en 15 åring inte alltid är lika medvetenhet om konsekvenserna av sitt handlande eller har samma ansvarskänsla som en 18 eller 19 åring, men är det verkligen rätt att en ung förbrytare kan råna eller begå våldsbrott utan särskilt ingripande åtgärder? Detta skadar ju inte enbart samhället men leder även till negativa konsekvenser för personen i fråga. Genom att begränsa rättssystemet ger man de unga förbrytarna ”fri kort” från ansvar och konsekvenser. Detta leder i sin tur till att de undviker de mest ingripande påföljderna som hade kunnat motverka samt förhindra att det brottsliga beteendet fortsätter. Dagens utformning av lagen om straffmyndighet är alltså oerhört ineffektiv. Man skjuter enbart upp problemet eftersom dessa unga förbrytare sannolikt kommer att hamna i rättegång även i vuxen ålder. Istället för att ta hand om detta beteende när det fortfarande är relativt kontrollerbart låter man problemet växa och försök till att åtgärda det görs först när det inte längre kan ignoreras. Detta medföljer inte bara större kostnader för samhället men även en stor risk att ingripandet kommer försent och att rehabiliteringsprogram inte får den effekt man avsett.För att undvika liknande scenarier bör lagen om straffmyndighet ändras och utformas så att man antingen är fullt straffmyndig eller inte. Idag anses enbart de personer som är 21 år vara fullt medvetna om konsekvenserna av sitt handlande och därför fullt straffmyndiga. Hade man slopat denna restriktion hade domarna i huvudförhandlingarna kunnat avgöra huruvida personen bör anses som fullt medveten (ansvarig) eller inte utifrån den individuella situationen. Detta hade i sin tur lett till mer rättvisa domar då en 16 eller 17 åring som begått väldigt grova eller många brott kan ställas inför rättvisa. För att detta ska fungera krävs det dock en grundläggande straffmyndighetsålder (likt 15 års-gränsen idag) samt att man fortfarande har den dömdes ålder i åtanke när man bestämmer påföljd, d.v.s. anses den dömde vara så pass ung att han fortfarande är lättpåverkad och inte helt medveten om konsekvenserna av sitt handlande ska domarna ta hänsyn till detta vid överläggning. Denna hänsyn är oerhört viktigt då det nya systemet innebär en större risk för att man skickar ungdomar i fängelse som inte borde vara där. Det betyder inte nödvändigtvis att personen är oskyldig, men att socialtjänsten, eller annan påföljd, hade varit att föredra eftersom den kriminella miljön som ofta återfinns i fängelser sannolikt skulle främja den unga personens brottsliga beteende och motverka försök till rehabilitering.Sammanfattningsvis anser jag alltså att dagens bestämmelser kring huruvida en person kan bestraffas för brott eller inte är destruktiva och bör granskas. Samhället behöver ett system som behandlar varje situation utifrån dess specifika moment (brottets omfattning, den dömdes ålder och medvetande, mognad, o.s.v.). Detta skulle hjälpa domstolar att sätta stopp för brottsutvecklingen hos ungdomar genom att utdela mer ingripande och produktiva påföljder samt att döma rättvist, med hänsyn till målets individuella situation, inte enbart utifrån regelramar, rättspraxis och prejudikat (även om dessa också är viktiga!).

2009-03-19 @ 10:32:00
URL: http://futureforamerica.wordpress.com
Postat av: Christoffer

Vart är Stefan? Rikard håller på att dö här!

2009-03-24 @ 15:00:59
URL: http://christoffershelvete.webblogg.se/
Postat av: Christoffer

Stefan! När du sa innan att det inte finns någon känd person från USAs urbefolkning, dvs indianerna, det stämmer inte!SwedenRock2008.jpg" rel="nofollow">http://dic.academic.ru/pictures/enwiki/84/TestamentSwedenRock2008.jpgPersonen på bilden som står andraplats från höger är faktiskt en indian. Bandet heter Testament och är ett världskänt metalband!

2009-03-27 @ 14:49:56
URL: http://christoffershelvete.webblogg.se/
Postat av: natalie t

jag har gjort två blogguppgifter i rk, kvinnovåld och nåt om straffen i sverige. du sa att två räckte.. gör det de? maila på fc e du snäll

2009-05-26 @ 20:28:22
URL: http://natalietornkvist.devote.se
Postat av: natalie t

http://natalietornkvist.devote.se/blogs/1964154/naer-aer-vi-vuxna-.htm#WriteComment

http://natalietornkvist.devote.se/blogs/1179144/straff-i-sverige.htm#WriteComment

http://natalietornkvist.devote.se/blogs/1341019/kvinnomisshandel.htm#WriteCommentdär är mina tre blogguppgifter. har ej tillgång till FC, därför jag länkar här.

2009-05-27 @ 23:19:04
URL: http://natalietornkvist.devote.se

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0