Uppgift i Rättskunskap

Diskutera och jobba två och två :
Grunden för ett rättsamhälle och demokratin är att all medborgare har som rättigheter och skyldigheter. En förutsättningar för detta är att man uppfattas som vuxen och har förmåga att själv ta ansvar för sina handlingar.  Men det är inte självklart är och i vilka sammanhang det är det rimligt att betraktas som vuxen .  Blir vi i juridiskt mening vuxna på alla plan och med vi blir myndiga?  Tycker ni tex det är riktigt att skolan inte för kontakta era föräldrar om problem uppstår om ni inte gett medgivande till det.
Men det finns en rad av områden där 18 år inte är gränsen för juridiskt ansvar. Ta reda på så många skilda exempel på skilda regler i lagstiftning som är relaterade till ålder som ni kan hitta utifrån boken och nätet, i allt från arbetsrätt eller köprätt till familjerätt eller sexuallagstiftning. Vad menas med rättskapacitet?Jag tycker inte det ! 

Svara individuellt på  följande


•1.       Det vanligaste exemplet på samhällets något kluvna syn på när vi anses vuxna , är kanske att ni trots ni är myndiga och rösta inte för köpa ut på systemet.  Är det rimligt?  Finns det några goda skäl för att denna åldersgräns skall finns?

'
•2       Beskriv och diskutera rimligheten för olika nivåer av straffmyndigheter.  Är det rimligt att en 19 åring får mildare straff på grund av sin ålder, eller attt en 17 åring inte kan dömas till fängelse?Argumentera för och mot utifrån följande artiklar

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4209701.ab  
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4210750.ab

                            

RSS 2.0