Uppgift i Rättskunskap

Diskutera och jobba två och två :
Grunden för ett rättsamhälle och demokratin är att all medborgare har som rättigheter och skyldigheter. En förutsättningar för detta är att man uppfattas som vuxen och har förmåga att själv ta ansvar för sina handlingar.  Men det är inte självklart är och i vilka sammanhang det är det rimligt att betraktas som vuxen .  Blir vi i juridiskt mening vuxna på alla plan och med vi blir myndiga?  Tycker ni tex det är riktigt att skolan inte för kontakta era föräldrar om problem uppstår om ni inte gett medgivande till det.
Men det finns en rad av områden där 18 år inte är gränsen för juridiskt ansvar. Ta reda på så många skilda exempel på skilda regler i lagstiftning som är relaterade till ålder som ni kan hitta utifrån boken och nätet, i allt från arbetsrätt eller köprätt till familjerätt eller sexuallagstiftning. Vad menas med rättskapacitet?Jag tycker inte det ! 

Svara individuellt på  följande


•1.       Det vanligaste exemplet på samhällets något kluvna syn på när vi anses vuxna , är kanske att ni trots ni är myndiga och rösta inte för köpa ut på systemet.  Är det rimligt?  Finns det några goda skäl för att denna åldersgräns skall finns?

'
•2       Beskriv och diskutera rimligheten för olika nivåer av straffmyndigheter.  Är det rimligt att en 19 åring får mildare straff på grund av sin ålder, eller attt en 17 åring inte kan dömas till fängelse?Argumentera för och mot utifrån följande artiklar

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4209701.ab  
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4210750.ab

                            

Lektion om kvinnovåld: Rättskunskap


Misshandel i nära relationer i hemmet är den kanske vanligaste grova kränkningen och brott som begås dagligen i Sverige , världens mest jämställda land.  Enligt Brottsförebyggande rådet anmäls mer än 20 000 fall av misshandel mot kvinnor i Sverige, och vi kan anta det finns ett väldigt stort mörkertalet . I 80 procent av de anmälda fallen har misshandeln begåtts av en bekant till kvinnan.
Läs artiklarna om kvinnomisshandel på nätet
tex svt s fördjupning

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22736&a=275371
( med alla länkarna till)


Är våldet mot kvinnor ett utryck för ett mansdominerat samhälle (patrikat) som många feminster hävdar  eller finns det andra mer rimliga förklaringar till våldet? Vilken roll spelar alkohol elelr missbruk, psykisk ohälsa som uttrycks i svartsjuka? Våld  mot kvinnor förekommer i alla i samhällssfäre, alltå även bland högutbildade och välavlönade, men är  mest  förekommande i de mest social beslasteade miljöern bland de fattigast eller inkomst och hög andel arvbetslösa. I vilken grad kan kvinnvåld ses som ett utryck för allmän social misär?
Bör hedersrelaterat våld ses som utryck för speciella kulturer eller enbart som manligt våld mot kvinnor.? Vilka män är det som misshandlar? Varför stannar kvinnor kvar i realtioner trots våld? Vad kan samhället göra för att stödja kvinnor som utsätts eller för att förebygga att våld mot kvinnor överhuvudtaget förekommer.

Länkar till ek 3:or

Adam http://blondinadamos.blogg.se/
Amanda  http://mandita.blogg.se/
Anna http://schoolandanna.blogg.se/

Camilla http://kamiinschool.blogg.se/

Eleonore http://suulaan.blogg.se/
Emilia Ö http://eogell.blogg.se/
Emma  http://repressiv.blogg.se/

Erika http://erikalood.devote.se/
Fredrika http://rattskunskap.blogg.se/
Hanna E  http://www.uncertain.blogg.se/ 
Louise http://jorneviskolblogg.blogg.se/
Joanna http://tufvessonskolblogg.blogg.se/
Maria  http://maacee.blogg.se/ 

Natalie J  http://tankevackande.blogg.se/ 

Sandra http://annsandrasofies.blogg.se/
Sepher  http://www.missbullshit.blogg.se/
Sussanne http://sadler.blogg.se/

Therese http://www.stuttsi.blogg.se/


Uppgift till rättskunskap

Jag har hört många elever hävda att det är princip nöjligt att hävda att man kan begå mord i Sverige och dömas till några få års fängelse . Men hur ligger det egentligen till.

Beskriv och förklara följande brott och skillnaderna mellan olika rubriceringar (tex dråp och mord ).

Diskutera först i grupp, vilka påföljder ni tror olika brott ger, och tycker borde vara .  
Ta reda på den nuvarande straffpåföljden enligt brottsbalken och jämför med er egen uppfattning.

https://lagen.nu/1962:700

Mord

Dråp

Vållande till annans död

Misshandel

Vållande till kroppsskala

Olaga hot

Hemfridsbrott

Förtal

Våldtäkt

Beroende ställning

Sexuellt utnyttjande

Snatteri

Rån

Egenmäktig förfarande

Bedrägeri

Häleri

Förskingring

Olovligt förfarande
Fängelsestraff blir hårdare och längre . Enligt statistik från kriminalvården dömer de svenska domstolarna brottslingar till allt längre straff. Det finns även  en majoritet för krav på hårdare straff hos dagens gymnasielever Regeringen har även föreslagit en skärpning av straffsatserna. Däremot är den flesta forkare överens om att hårdare straff inte leder till minskad brottslighet.

Läs:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article60596.ab

http://sydsvenskan.se/opinion/article368397.ece   

http://sydsvenskan.se/sverige/article232156.ece

Diskutera hur tror ni hårdare straff påverkar brottligheten. Ta själv ställning. Diskutera för eller emot. Varför tror ni att det just nu finns en tydlig trend hos politiker att förespråka mer lag och ordning. Om inte hårdare straff hjälper, finns det andra sätt att minska brottsligheten. Hur mycket är allas ansvar. Vad kan vi själva göra?RSS 2.0