Lektion om kvinnovåld: Rättskunskap


Misshandel i nära relationer i hemmet är den kanske vanligaste grova kränkningen och brott som begås dagligen i Sverige , världens mest jämställda land.  Enligt Brottsförebyggande rådet anmäls mer än 20 000 fall av misshandel mot kvinnor i Sverige, och vi kan anta det finns ett väldigt stort mörkertalet . I 80 procent av de anmälda fallen har misshandeln begåtts av en bekant till kvinnan.
Läs artiklarna om kvinnomisshandel på nätet
tex svt s fördjupning

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22736&a=275371
( med alla länkarna till)


Är våldet mot kvinnor ett utryck för ett mansdominerat samhälle (patrikat) som många feminster hävdar  eller finns det andra mer rimliga förklaringar till våldet? Vilken roll spelar alkohol elelr missbruk, psykisk ohälsa som uttrycks i svartsjuka? Våld  mot kvinnor förekommer i alla i samhällssfäre, alltå även bland högutbildade och välavlönade, men är  mest  förekommande i de mest social beslasteade miljöern bland de fattigast eller inkomst och hög andel arvbetslösa. I vilken grad kan kvinnvåld ses som ett utryck för allmän social misär?
Bör hedersrelaterat våld ses som utryck för speciella kulturer eller enbart som manligt våld mot kvinnor.? Vilka män är det som misshandlar? Varför stannar kvinnor kvar i realtioner trots våld? Vad kan samhället göra för att stödja kvinnor som utsätts eller för att förebygga att våld mot kvinnor överhuvudtaget förekommer.

Diskussion i sSamhälle C

I massmedia beskrivs ofta att ungdomsbrottslighet ökar, vilkt inte stöds av forskningen. samtidigt så ökar dödligt våld och svår misshandel.
Läs:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2106143.svd


http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2622&a=748210


Vad är vanligaste orsaker till grova våldsbrott bland ungdomar. Finns det anledning att vara rädd när man befinner sig på riskzonen. Vilken roll spelar alkohol eller allmäna samhällsproblem tex problemområden. Andra tänkbara orskaker, dataspel eller film. Vad kan skolan eller ni själva göra?

http://www.bra.se/extra/faq/?module_instance=2&action=question_show&id=330&category_id=2
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=881731

RSS 2.0