Kris i bilindustrinuppgift i Geo A

Den internationella finanskrisen leder till en lågkonjunktur som speciellt drabbar vissa dela av näringslivet. Bilindustri när speciellt utsatt, där 1000-tals arbetare rkommer bli avskedade!
Varför? Regeringen kom med ett krispaket för att stödja utsatta delar av industrin.
Skriv ett blogginlägg på minst 1 sida om bilindustrin situatuion ur ett globalt perspektiv.  
Lägg märke  till att de länkar jag lägger ut i vissa fall är ledare  elelr bloggar med bestämda åsikter! Det är vikigt ni bildar er en egen uppfattning och motiverar den!


Läs :

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3926813.ab

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=860340


Vilken kritik kan riktas mot krispaketet?

På vilket sätt skiljer sig svenska regeringen krispaket från andra länders krispaket.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3928479.ab
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2143143.svd

http://di.se/Nyheter/?page=/avdelningar/artikel.aspx%3FArticleID%3D2008%5C12%5C08%5C315135%26o%3Dsp3%26SectionID%3DEttan%26menusection%3DStartsidan%3BHuvudnyheter
Vilka problem finns det med att staten går in och stödjer bilindustrin.  Kan man dra paralleller till tidigare kriser tex på 70-talet.

Läs Niklas Ekdahl ledar krönika i DN

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=860570


Hur viktiga är Saab och Volvo för Sverige ekonomi?

Vilket eget ansvar har bilindustrin för att hamna i kris! Borde de satsas mer på utveckling tex av mer miljövänliga bilar?
Läs:
http://jinge.se/mediekritik/strunta-i-omoderna-bilar.htm


 Vad talar för eller emot att det är kommer att finnas tillverkningsindustri i Sverige om 20 år?


Måndagsmorgon uppgift i Geo A

Bara kavla upp ärmarna och köra igång!  Vi skippar snacket. Det är som det är.

Dessvärre måste jag trots mina tidigare löften, på grund jag inte fått igång min uppgiftsblogg, lägga ut ännu en uppgift.
 Geo A

Enligt en stor undersökning  "Unga européer i ett globalt perspektiv"finns en tydlig uppfattning bland ungdomar som beskrivs som :
"Världen håller på att gå under, alla borde göra något och kan också göra skillnad, tror de unga, men de själva är inte redo att ingripa och de tror inte att politikerna förmår göra något åt situationen,"


Läs artikeln om en undersökning om ungdomar syn på globalisering:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=639402

http://www.kairosfuture.com/sv/nyheter/pressmeddelande

Besvara  följande frågor som underlag till en diskussion.

1. Vad menar artikelförfattaren med att ungdomar håller på att bli indier?
2. Beskriv mjuka och hårda och hårda värderingar, vad är viktigast för dig i ditt yreksval. Vad är viktigast livskvalité eller status?
3. Hur har ungdomars attityder förändrats på senare år. Vad kan det bero på?
4. Finns det en global ungdomstrend, hur sprids den ?
5. De flesta  ungomar ser ljust på sin egen framtid, men mörkt på världens framtid.  Världen går åt helvete , men jag klarar mig nog bra !  Enligt undersökninge är de flesta ungdomar inte intresserad av att försöka göra något åt problemen. Hur smart är en sådan attityd? Eller är frågan fel ställd?

Hauur du sett Malmö, har du sett världen. Uppgift i Geografi A

Studera befolknings pyramiden i Sverige
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____159279.asp

och dess utveckling från
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____43016.asp

Vad finns det för speciella problem med den typen av befolkningsstruktur.?

Jämför Malmö med Stockholm och Pajala. Beskriv skillnaderna.
http://www.h.scb.se/kommunfakta/pyramider/index.asp

Vilka problem innebär åldersammansättningen i Sverige i dag?
Vilka lösningar skulle det kunna tänkas finnas på problemet?
Läs http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article379600/Malmos-tillvaxt-lockar.html
Frågor
1. På vilket sätt skiljer sig Malmö från övriga Sverige i befolkningsmässigt?
2. Varför är bron och goda kommunikationer så avgörande
3. Vilka speciella krav ställs Malmö inför framtiden för att ta vara på sina möjligheter?
4. Tycker ni Wetterberg har rätt? Vilka problem finns det med den speciella situationen I Malmö?


RSS 2.0