Fattigdomsblogg, Samhälle C

En av de mest engagerade debatterna i massmedia just nu handlar om Aftonbladets sk.  fattigdomsblogg. En journalist, Jessica Ritzé,  bestämmer sig för att försöka leva på socialbidragens norm i en månad, dvs. 3 680 kronor utöver  hyra, el, fackavgift, a-kassa, hemförsäkring. Hon beskriver sina dagliga vedermödor att få pengarna att räcka. I bloggen lyft även berättelser och tankar från människor i samma situation

Bloggen har väckt starka känslor och anklagats för att vara spekulation och hyckleri eftersom journalisten ju bara är fattig på låstas, medan andra se den som ett viktigt bidrag för att uppmärksamma den verklighet allt fler och fler människor ställs inför


En annan aspekt som inte direkt tas upp i bloggen är den förnedring många upplever , genom att varje månad tvingas besvara en rad indiskreta frågor om hela sin livssituation eller få hembesök som kontrollerar att det inte finns för dyra matvaror i kylskåpet etc.


Vi utgår ofta från att Sverige är ett rikt land, men forskning visar att de fattiga i Sverige får det allt sämre och har det på många sätt sämre än flertalet andra länder i Väst-Europa.

En grupp som är kraftigt överrepresenterad bland bidragstagare är ungdomar som inte lyckas ta sig in på arbetsmarknaden.  Regeringen har bestämt att inge skall kunna gå på A-kassa längre än ett år , varför andelen socialbidragstagare kommer öka kraftigt. Jag sjöälv har det gemensamt med er att jag befinner mig i riskzonen, Om jag själv skulle bli arbetslös, vilket jag riskerar, skulle jag ligga risigt till efter som jag äger min bostadsrätt varför jag inte skulle vara berättigad till socialhjälp. Hur ser ni på er situation, hur stor bedömer ni risken att ni själva skulle kunna hamna i den situationen. Skall man göra för allt att undvika det eller försöka förbereda sig på att det i västa fall skulle kunna bli så?Läs


http://blogg.aftonbladet.se/30258


Bra exempel

http://blogg.aftonbladet.se/30258/perma/1159419/#writecomment

http://blogg.aftonbladet.se/30258/perma/1160061/

http://blogg.aftonbladet.se/30258/perma/1161509

http://blogg.aftonbladet.se/30258/perma/1162009

http://blogg.aftonbladet.se/30258/perma/1164597

http://blogg.aftonbladet.se/30258/perma/1165956

http://blogg.aftonbladet.se/30258/perma/1168740

http://blogg.aftonbladet.se/30258/perma/1169593

http://blogg.aftonbladet.se/30258/perma/1175331

http://blogg.aftonbladet.se/30258/perma/1177653


För och emot

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johannehildebrandt/article4766609.ab

http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/johan-croneman-fattigbloggense-ar-en-skam-i-tidningens-moderna-historia-1.828633Skriv en egen blogginlägg om antignen fattigdom eller bloggjournalistik !


Diskutera tex. nedanstående punkter eller kom med egna tankar.


Är den ökade fattigdomen för utsatta i grupper något som borde uppmärksammas mer? Är den ett stort problem?


Den borgliga regeringen har försämrat villkoren för sjukpensioner, arbetslösa och socialbidragstagare med argumentet att det måste löna sig att arbeta. Ge andra argument för och emot detta!


Är fattigdomsbloggen är ett exempel på hur bloggar kan använda till god undersökande  journalistik eller som kritikerna menar en ytlig sensationslysten dokesopa- journalsitik

Finns det andra område bloggjournalistiken borde uppmärksammas. Vilken del av vår verklighet jkommer aldrig fram i bloggarna.  


Uppgift i Rättskunskap

Diskutera och jobba två och två :
Grunden för ett rättsamhälle och demokratin är att all medborgare har som rättigheter och skyldigheter. En förutsättningar för detta är att man uppfattas som vuxen och har förmåga att själv ta ansvar för sina handlingar.  Men det är inte självklart är och i vilka sammanhang det är det rimligt att betraktas som vuxen .  Blir vi i juridiskt mening vuxna på alla plan och med vi blir myndiga?  Tycker ni tex det är riktigt att skolan inte för kontakta era föräldrar om problem uppstår om ni inte gett medgivande till det.
Men det finns en rad av områden där 18 år inte är gränsen för juridiskt ansvar. Ta reda på så många skilda exempel på skilda regler i lagstiftning som är relaterade till ålder som ni kan hitta utifrån boken och nätet, i allt från arbetsrätt eller köprätt till familjerätt eller sexuallagstiftning. Vad menas med rättskapacitet?Jag tycker inte det ! 

Svara individuellt på  följande


•1.       Det vanligaste exemplet på samhällets något kluvna syn på när vi anses vuxna , är kanske att ni trots ni är myndiga och rösta inte för köpa ut på systemet.  Är det rimligt?  Finns det några goda skäl för att denna åldersgräns skall finns?

'
•2       Beskriv och diskutera rimligheten för olika nivåer av straffmyndigheter.  Är det rimligt att en 19 åring får mildare straff på grund av sin ålder, eller attt en 17 åring inte kan dömas till fängelse?Argumentera för och mot utifrån följande artiklar

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4209701.ab  
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4210750.ab

                            

Lektion om kvinnovåld: Rättskunskap


Misshandel i nära relationer i hemmet är den kanske vanligaste grova kränkningen och brott som begås dagligen i Sverige , världens mest jämställda land.  Enligt Brottsförebyggande rådet anmäls mer än 20 000 fall av misshandel mot kvinnor i Sverige, och vi kan anta det finns ett väldigt stort mörkertalet . I 80 procent av de anmälda fallen har misshandeln begåtts av en bekant till kvinnan.
Läs artiklarna om kvinnomisshandel på nätet
tex svt s fördjupning

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22736&a=275371
( med alla länkarna till)


Är våldet mot kvinnor ett utryck för ett mansdominerat samhälle (patrikat) som många feminster hävdar  eller finns det andra mer rimliga förklaringar till våldet? Vilken roll spelar alkohol elelr missbruk, psykisk ohälsa som uttrycks i svartsjuka? Våld  mot kvinnor förekommer i alla i samhällssfäre, alltå även bland högutbildade och välavlönade, men är  mest  förekommande i de mest social beslasteade miljöern bland de fattigast eller inkomst och hög andel arvbetslösa. I vilken grad kan kvinnvåld ses som ett utryck för allmän social misär?
Bör hedersrelaterat våld ses som utryck för speciella kulturer eller enbart som manligt våld mot kvinnor.? Vilka män är det som misshandlar? Varför stannar kvinnor kvar i realtioner trots våld? Vad kan samhället göra för att stödja kvinnor som utsätts eller för att förebygga att våld mot kvinnor överhuvudtaget förekommer.

Diskussion i sSamhälle C

I massmedia beskrivs ofta att ungdomsbrottslighet ökar, vilkt inte stöds av forskningen. samtidigt så ökar dödligt våld och svår misshandel.
Läs:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2106143.svd


http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2622&a=748210


Vad är vanligaste orsaker till grova våldsbrott bland ungdomar. Finns det anledning att vara rädd när man befinner sig på riskzonen. Vilken roll spelar alkohol eller allmäna samhällsproblem tex problemområden. Andra tänkbara orskaker, dataspel eller film. Vad kan skolan eller ni själva göra?

http://www.bra.se/extra/faq/?module_instance=2&action=question_show&id=330&category_id=2
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=881731

Nr 3

Efter at Mikael har släppt sin bästa tv-serie lista finns egentligen inte mycket mer att säga. Dessvärre har Miakel inte heller mer att säga, utan är helt upptagen med att bevisa at hans lista är bätre än Andreas. Nu väntar vi bara på Kenta som jag förövrigt nominerar till ****- vånings bästa instatser i veckan , skall komma ut med sin blogg.
 Luften har gått ur boklistan. Men som nr 3  utser jag Günter Grass  Blecktrumman


Läs ett citat ur boken

En ung poke inser att världen är absurd och bestämmer sig för att sluta växa. Vi får sedan ett följa efterkrigstidens Tyskland ur hans perspektiv. Absurd , rolig och tänkvärd.

Dagens bokcitat
Framför allt fick inte min trumma ta skada, det gällde att praktisera den välbehållen ner för de sexton nötta trappstegen och placera den bland mjölsäckarna under förevändning att skydda den. Sedan återigen upp till det åttonde steget, nej längre ner, det femte dög också. Men denna fallhöjd garanterade inte på en gång ofarlighet och plausibla skador. Opp igen, till det tionde steget! Jag stannade på det nionde och därifrån störtade jag mig huvudstupa ner på vår lagerkällares cementgolv och drog i fallet med mig en hylla full med saftflaskor

Nr 4

på min lista får bli Stendahls " Rött och svart". från 1830.

En mycket underhållande och tänkvärd för att inte säga svulstig utvecklingsroman, om en ung man som är besatt av tanken att till varje pris bli rik och framgångsrik.

 Stendahl (pseudonym  för Henri Beyle) var nästan helt okänd som författare av sin samtid, och ansåg sig skriva för framtiden. Han hade förutspått att han tidigaste skulle komma att bli läst i slutet på 1800-talet.  En profetia som skulle visa sig besannas. Han dog själv helt utblottad och sjuk i bl a syfilis på en gata i Paris mer än 40 år före sin postuma berömmelse.


 


 

Omslagsbild
I dag skulle jag vilja hävda att han är mer än aktuell än någonsin. Hans beskrivning av sin samtid Frankrike efter Napoleon en tid  , har många likheter med vår.  Huvud personen i rött och straff skulle känna sig hemma i dagen brats- miljöer.  Dagens hyperegoistiska  konsumtionssamhälle , där mening och identitet enbart kan köpas genom rätt märken och att synas i rätt sammanhang. Ytliga materiella framgång enda måttet på ett bra liv. Någon har beskrivit dagens  unga  just utifrån Stendahl .


"Unga människor utgår från att världen är ond och är just därför alltid redo att producera och sälja och konsumera vilken skit som helst"

http://www.expressen.se/kultur/1.1298017/rott-svart


Länkar till ek 3:or

Adam http://blondinadamos.blogg.se/
Amanda  http://mandita.blogg.se/
Anna http://schoolandanna.blogg.se/

Camilla http://kamiinschool.blogg.se/

Eleonore http://suulaan.blogg.se/
Emilia Ö http://eogell.blogg.se/
Emma  http://repressiv.blogg.se/

Erika http://erikalood.devote.se/
Fredrika http://rattskunskap.blogg.se/
Hanna E  http://www.uncertain.blogg.se/ 
Louise http://jorneviskolblogg.blogg.se/
Joanna http://tufvessonskolblogg.blogg.se/
Maria  http://maacee.blogg.se/ 

Natalie J  http://tankevackande.blogg.se/ 

Sandra http://annsandrasofies.blogg.se/
Sepher  http://www.missbullshit.blogg.se/
Sussanne http://sadler.blogg.se/

Therese http://www.stuttsi.blogg.se/


Utmaningen

Jag vet mina att blogginlägg inte levt upp de högt ställda förväntningarna, men snart är det dags att lämna min karantän för anta den utmaning andra mer livaktiga lärar och elevbloggar dagligen ställer mig inför.


Livet här på *****-våningen  går vidare. Tobias och Mikael är behov av allt stöd de kan få. De har nu gått ut med sin generations trauma genom att bekänna bröderna Herreys betydelse för deras andliga utveckling. Kenta går från klarhet till klarhet genom att excellerar med kaffekokning varje morgon, vilket gör att vi kan förlåta att han då och då försjunker i grubblerier över geologiska mystiska samband. Andreas som kände sig oerhört pressad av det högst ställda kraven, har ryckt upp sig på flera sätt. Han har nu lanserar en ny kulturell utmaning genom att bekänna sina topp 5-lista över favoritböcker.  Jag måste naturligtvis anta den utmaningen.

Nr  5 på min lista skulle kunna ha varit Bulgakovs "Mästaren och Margarita" ,som dock redan är tingad.  Men för att undvika att enbart välja klassiker, och ta upp en bok som gjort intryck
på mig under senare år , klämmer jag  till med i  Micael Houellebecqs "Elementarpartiklarna,1998.


 Ett civilisationskritiska epos om två bröders kamp för en meningsfull tillvaro.  Den kan lätt inledningsvis uppfattas som oerhört cynisk och stereotyp, men efter hand kan läsaren ana ett annat skikt under den bistra ytan. Vilket gör att läsaren trots allt drabbas av en inkännande skildring av den moderna människans längtan och svårighet att finna mening genom de medel som står till buds i en allt mer absurd värld. Houellebecqs cynism visar sig enbart vara ett skydd för en obotlig romantiker dröm om kärlek.  Gripande, vackert och underhållande.


Men störta anledningen för att återuppta mitt bloggandet är jag vill fortsätta lyfta fram de många eleverbloggar som oförtrutet skriver fantastisk bra och upplyfta inlägg efer inlägg, ibland utan att ens få en kommentar. Dagens elevcitat hämtar jag från någon som inte enbart varit aktiv genom sin egen blogg, utan varit flitig att ge kommentarer. Vilket för min del just ger en sådan upplyftande effekt som beskrivs.


Dagens elevcitat

Visst, man kan tänka negativt när man kollar tillbaka, allt beror på personliga värderingar. Allt beror också på hur man mår psykiskt. Depression, förlorad kärlek, dåliga tider, jobbiga vardagar, sömnlösa nätter, jag tror att allt detta cirkulerar i varje människas hjärna många gånger om dagen. Inkulsive min egen, tur som jag har finns det alltid folk som drar upp mig igen. Man ska vara tacksam för det, och det är jag. Jag är tacksam för att jag har någonstans att ta vägen varje morgon jag vaknar upp, även om det är förbannat tidigt vissa gånger. Men sådant får man acceptera. Man måste acceptera jobbiga saker för att ta sig vidare till de bra sakerna, som kommer som belöningar.http://christoffershelvete.webblogg.se/

Aldrig glömma! Den 27:e januari.

Idag, för 63 år sedan befriande koncentrationslägret Auschwitz och det mest  fasansfullaste brott som förmodligen skett i historien avslöjade inför världens ögon. 2005 utropade FN den 27 januari  till internationell minnesdag för folkmordens och förintelsens offer. I Sverige sker i dag minnesmöten och manifestationer över hala landet,  för att  hedra förintelsens offer, samt utrycka engagemang mot främlingsfientlighet, rasism och antisemitism.

En tysk historiker har hävdat angående vad som bör tas upp i historieundervisning att om det enbart var möjligt att hålla en lektion i historia bör den ta upp förintelsen.

Det är mycket svårt att försöka åskådliggör de ohyggliga brott som miljontals judar, zigenare, homosexuella  och andra utsattes för under förintelsens. Det är på många sätt omöjligt att leva sig in i vad som skedde eller försöka komma med rationella historiska förklaringar då de aldrig kan vägas mot den fasanfulla upplevelser offren utsattes för .  


Men viktigaste är att vi aldrig får glömma. Det är därför oerhört viktigt att de sprida och ta del av överlevandes berättelser.   


I historia B kommer vi vecka 7 få besök av Auschwitzöverlevaren Helena Svantesson. Att återberätta sådan traumatiska erfarenheter måste vara oerhört smärtsamt. Men oerhört viktigt för att sprida kunskapen och erfarenhet som är helt avgörande för att försöka förstå och förhindra att något sådant aldrig mer skall kunna ske.  
De överlevandes är nu alla gamla. För att kunskapen skall hålla vid liv är det speciellt viktigt att de överlevandes erfarenheter sprids vidare i den grad de möjligt till dagens ungdomar. 

 Levande historia är  en myndighet som har fått i uppdrag av regeringen att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.  De  driver bl a ett projekt " Berätta för framtiden" , som uppmuntar möten mellan överlevare och undomar i syfte att förmedla erfarenheterna vidare.                              

Sex miljoner judar utplånades under Förintelsen. Bakom varje siffra finns en människa och ett livsöde. Och förutom alla de som dog finns de som överlevde, som bär på smärtsamma och traumatiska minnen om sina upplevelser. Idag hålls minnena vid liv av överlevande som ser det som sitt ansvar och sin uppgift att berätta för unga. Men minnena måste med tiden hitta nya vägar för att inte blekna och försvinna.
http://www.levandehistoria.se/node/1616


Det är mänskligt att vill förtränga inte ta till sig det som är allt för ohyggligt.

Det är även lätt att demonisera förövarna som exceptionella psykopater, som vi gärna vill kategorisera som undantagsfall , utanför mänskligheten eller historien.  Som om detta enbart kunde hände då och utföras av en speciella grupp under extrema förhållanden, som tyska nazister. Men som författaren Mustafa Can konstaterade i ett minnestal:

Den stora massan som bränner ner och våldtar, torterar och mördar i de stora folkmorden består inte främst av monster och psykopater, varken i dag eller i går. De var och är vanliga, alltför vanliga, människor som fallit in i ondskans banalitet
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=610867&rss=1400


Det var helt vanliga människor, som du och jag , som efter arbetstiden kunde vara kärleksfulla fungerande människor som "bara gjorde sitt jobb". Kan vi ta till oss den insikten? De flesta var tysta passiva åskådare. Men vi får heller aldrig glömma bort att de fanns människor som vägrade anpassa sig, och riskerade sin liv för att kämpa emot.


Hur kan vi vara så säkra på hur vi själva skulle förhålla oss, när den yttersta förnedringen blir vardag och rutin, något som de flesta uppfattade som ett normalttillstånd.   Människor har en otrolig förmåga att vänja sig även vid de mest vidriga förhållanden, om inte annat av nödvändighet för att överleva.

Folkmord har skett förut i hsitorien och kommer ske igen. Vi tar varje dal del av fruktansvärda beskrivningar i massmedia om ofattbara lidanden  nu senast i Gaza Vi har tagit del beskrivningar av folkmord i tex Rwanda eller forna Jugoslavien. Det är oerhört svårt att ta till sig. Vi tänker förmodligen det skulle andra kunna hända här. Men kan vi vara säkra?


Folkmord brukar alltid starta med att vissa folkgrupper pekas ut, i ett vi -dom tänkande, en rasism som trappas upp steg för steg, och som uppfattas som de normala. Rasism och vi-dom tänkande  förekommer varje  dag även i Sverige. Vad kan vi göra för att förhindra varje sådan tendens till sådana övergrepp.


Samtidigt är det oerhört viktigt  att aldrig relativisera vad som hänt. På några håll i Sverige har minneshögstiden för förintelsens offer ställs in med anledning av vad som hänt i Gaza. Det är mycket olyckligt.


Det systematiserade noga och organiserade planlagda förintelsen av nazismen bör och kan  inte jämföras med andra övergrepp. Vi måste protestera mot Israels krigsförbrytelse och som jag menar kan uppfattas som en upptrappning mot folkmord. Men det får under inga omständigheter ursäkta en ökad anti-semitism, som nu ibland är fallet. Vi måste reagera emot ,när alla judar görs kollektiva ansvariga för Israels poltik.


Dagens lektioner i Samhälle C och Historia B ägnas en diskussion om folkmord och förintelsen med utgångspunkt i Levande historias nätutställning om Folkmord
http://www.levandehistoria.se/node/1693


Uppgift till rättskunskap

Jag har hört många elever hävda att det är princip nöjligt att hävda att man kan begå mord i Sverige och dömas till några få års fängelse . Men hur ligger det egentligen till.

Beskriv och förklara följande brott och skillnaderna mellan olika rubriceringar (tex dråp och mord ).

Diskutera först i grupp, vilka påföljder ni tror olika brott ger, och tycker borde vara .  
Ta reda på den nuvarande straffpåföljden enligt brottsbalken och jämför med er egen uppfattning.

https://lagen.nu/1962:700

Mord

Dråp

Vållande till annans död

Misshandel

Vållande till kroppsskala

Olaga hot

Hemfridsbrott

Förtal

Våldtäkt

Beroende ställning

Sexuellt utnyttjande

Snatteri

Rån

Egenmäktig förfarande

Bedrägeri

Häleri

Förskingring

Olovligt förfarande
Fängelsestraff blir hårdare och längre . Enligt statistik från kriminalvården dömer de svenska domstolarna brottslingar till allt längre straff. Det finns även  en majoritet för krav på hårdare straff hos dagens gymnasielever Regeringen har även föreslagit en skärpning av straffsatserna. Däremot är den flesta forkare överens om att hårdare straff inte leder till minskad brottslighet.

Läs:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article60596.ab

http://sydsvenskan.se/opinion/article368397.ece   

http://sydsvenskan.se/sverige/article232156.ece

Diskutera hur tror ni hårdare straff påverkar brottligheten. Ta själv ställning. Diskutera för eller emot. Varför tror ni att det just nu finns en tydlig trend hos politiker att förespråka mer lag och ordning. Om inte hårdare straff hjälper, finns det andra sätt att minska brottsligheten. Hur mycket är allas ansvar. Vad kan vi själva göra?Domedagsprofetior?

Hur speciella är villkoren för alla som kommer att gå ut skolan nu? På vilket sätt skiljer sig ungdomars villkor och förutsättningar att gå ut vuxenlivet jämfört tex med när jag i fornstora dar ställdes inför den samma utmaning.

Dagens gymnasieelever har ibland beskrivits  som"Mewe -generation  (Me står för att de är individualister som vill förverkliga sig själva och inte vara som alla andra. We står för att de samtidigt är kollektivister där vännerna är det viktigaste av allt. Det är den första generationen som har gigantiska nätverk som de håller ihop med hjälp av mobilen och Internet, säger en av författarna Mats Lindgren i en intervju i Sydsvenska Dagbladet.

 Mewe generationen beskrivs som  extremt flexibla och möjlighetesmaximnerande  som genom att ställa väldigt höga krav på sig själva lätt förlamas av perstationsångest.

Andra talar om Y-generationen eller den Kaxiga generationen.   Rastlösa, effektiva, självsäkra och ständigt uppkopplade.

Generation Y är generationen som vägrar att bli vuxna. Som inte vill ta ansvar, skaffa fast jobb, betala in till pensionsförsäkringen och bli ordentlig och tråkig och lönsam för samhället. Som har det för bra, vet för mycket, har för mycket att välja på.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_813843.svd


Samtidigt, dagens ungdomar som är på väg ut i vuxenlivet ställs inför en mycket barsk verklighet. Min äldsta son, som fyller 23 i år, flyttade hemifrån när han var 19, men har fortfarande inte hitta någonstans att bo. Han har fått bo hos kompisar, hyrt tillfällig andrahands lägenheter. Nu befinner han sig i Australien b la därför att han inte orkar med att inte ha möjlighet att skaffa sig ett eget hem

Situation på arbetsmarknaden är svårare än på mycket länge. Andelen arbetslösa bland ungdomar har ökat drastiskt det senaste halvåret. Villkoren för arbetslösa försämrats avsevärt. Idag saknar över hälften av arbetslösa ungdomar mellan 20- 24 och A-kassa och får vända sig till socialen. Många tvingas bo kvar hemma utan jobba, vilket innebär en förlängd exil från ett vuxenliv, vilket gör det mycket svårt att utveckla ansvarstagande. De som har jobb pressas allt mer av sämre sk flexibla arbetsvillkor, samt  hårda prestations krav at leva up till både utifrån och inifrån. 80-talistern beskrivs även som den grupp i samhället som mår sämst ,med högst andel som tvingas ta anti-depressiva eller ångestdämpande medel.  Kraven på perfektion skapar ätstörningar eller panikångest. osv


Samtidigt kan man hävda att samma genration är den mest bortskämda någonsin genom att ständigt blivit servade av sina curlingföräldrar.  Jag har försökt diskutera den kontrasten tidigare. Min avsikten är inte skrämma upp någon Typ. Vänt a ni bara tills ni skall ut i vuxenlivet. Men jag tror det är viktigt att vara föreberedd och bli medveten om vad som kan vänta.

De allt tuffare villkoren för ungdomar har uppmärksammats som en nytt livskrisfenomen. kvartslivskrisen. Många som nyss var tonåringar känner sig redan vilsna deppiga och och rent av gammal. Svenska dagbladet har haft en artikelserie om detta som inleds med:


De kallas för unga vuxna, och det sägs att de har det jobbigt just nu, att de känner sig förvirrade, vilsna och modlösa, att de behöver stöd och uppmuntran. I den engelsk­språkiga världen är man precis - här talar man om en livskris som drabbar unga människor mellan 20 och 29 - quarter-life crisis - kvartslivskrisen.


Typiskt är också en känsla av otillräcklighet. Vad jag än gör kommer jag inte att bli tillräckligt bra, varken i jobbet eller som privat­person. Det finns alltid någon annan som är mer lyckad än jag. Otillräckligheten framkallar ett slags handlingsförlamning, det spelar ju ändå ingen roll vad jag gör, det kommer ändå aldrig bli som jag vill.


Prestationskraven innebär antingen att många pressar sig till den yttersta perfektionism både i yrkes livet eller privat.  Vilket lätt slår över i sin motsats att man helt enkelt skiter i allt, det får ordna sig på något sätt. Det ökade kravet på att fatta beslut gör att man inte orkar fata några beslut alls och hamnar i en ondcirkel. Allt skuts på en allt mer obestämd framtid. Vilket även gör relationer svårhanterliga.


Jag ser förmåga ansvarstagande som en avgörande egenskap till att bli vuxen.  Det finns en stor risk att den som fått allt för mycket serverat aldrig lär sig att ta egna initiativ och heller inte uppskatta alla som erbjuds. Men  det kan heller inte utvecklas om man inte ges en rimliga förutsättningar. Jag har alltid retat mig på alla som klagar på ungdomar och ser en stor risk att den oförmåga at ta ansvar som kommer till uttryck, leder till krav på ökad auktoritet och hårdare tag. Ansvarstag är ingen personlig karaktärsegenskap, utan något som man enbart kan lära sig genom att ställas inför rimliga utmaningar. Ansvar förutsätter egen initiativ förmåga vilket aldrig kan tvingas på utifrån.

Nu vill inte låta som en domedagsprofet. Men betänk det  skräckinjagande konstaterande många som drabbats av kvartlivskrisen uttrycker.


Många är nostalgiska, livets höjdpunkt har redan passerat - gymnasiet var den bästa tiden, och den kommer aldrig tillbaka.

 Jag önska ringen skall behöva hamna i en sådan tragik

Men det finns inga svårigheter som inte även går att vända till något positivt. Framtidsforskare Thomas Fürth menar att Me_We gerationen har unika förutsättningar att skapa att skapa en eget identiet som är oberoende av yttre matriella  omständigheter.   kvartslivskrisen  ger i själva verket förutsättningar - "att förbereda sig för en värld i ständig förändring"  .  Detta inger hopp , men ar han, att dagens 80-talister har förutsättningar till en mer genmgripande samhällsförändring än tex 60-talister.
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/artikel_942619.svd


Bloguppgift  för Samhälle C

Läs några artiklar i SVd -serie .

tex  http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/artikel_936829.svd

Beskriv och diskutera  på i ett blogginlägg,  huruvida beskrivning av Mewe -generationen situation och förutsättningar stämmer överens med ur ni uppfattar det.  Vilka hot eller möjligheter  ger det.  Stämmer det att brist en på ansvarstagande är ett problem . Hur tänker om detta för egen del?Hur påverkar det er bild av framtiden utanför skolans mur? Eller andra tankar om ungdomens sitaution.


Fortsatt bloggande

Som några noterat och kommenterat har jag legat lågt med mitt bloggande . Anledningen till detta är flera. Det främsta att jag helt enkelt inte har haft tid. Men får även erkänna att jag tappat lite av min inspiration. Det senare är förhoppningsvis tillfälligt.


Oavsett vad vi brinner för finns det alltid skäl att stanna upp, och försöka  utvärdera .   Som det har blivit har några elever verkligen tagit vara på bloggens möjligheter och har nästan dagligen presenterat stimulerade och upplyftande inlägg, som åtminstone, gjort mitt arbete betydligt mer stimulerade för att inte säga lustfyllt . Som många elevcitat i tidigare inlägg gett uttryck för,  har de många uppfattat bloggandet som något positivt.

 Samtidigt måste jag tyvärr konstatera att några helt enkelt använt den lektionstid jag avsatt till bloggande till annat.

Att blogga kan aldrig vara ett självändamål. Om det inte uppfattas som meningsfullt och stimulerande så finns det ingen anledning att hålla kvar vid det. Om inte tillräckligt många känner engagerade och vill delta finns skäl att fundera på om eller  hur vi skall gå vidare. Det är något jag kommer diskutera  vidare med alla klasser där bloggandet varit en del av undervisningen. För att vi gemensamt skall komma fram till hur vi vill gå vidare.  


Mitt syfte med bloggeriet har alltid varit att det skall göra hjälpa till att göra både mitt och mina elevers arbete lite roligare. Bloggar ger utrymme till att vara lite mer personlig och även tillåta oss att skämta, med risk för att det alltid kan misstolkas.  


Bloggandet har förändrat samhällsdebatten. I princip har alla har alla de större debatter som rasat på kultursidor under sedan tid startat på bloggar, som tex motståndet mot FRA eller Ipred -lagarna.  Att debatterna i så hög grad startats och fått genomslag genom privata bloggar har även lett till en debatt om debatten, och fortsatt bloggande om att blogga.

Senast har en stor debatt uppstått kring Lisa Marklind dokumentära  romaner " Gömda"och Asyl" som anklagats för att genom direkt lögner och rasistiska stereotyper  förstört oskyldiga människor liv. Marklunds försvarare kallar kritiken för "motbjudande mobbing".  Hennes PR -agent  menar  att media " hukar sig för ett bloggdrev!" En liten med högljudd grupp bloggare i "Gömda"-debatten tillåts sätta nyhetsagendan för landets största etablerade medier"

http://newsmill.se/artikel/2009/01/13/medias-hukande-infor-bloggdrevet-en-varningsklocka

Hur det ligger till med Marklunds trovärdighet vill jag inte uttala mig o , men debatten visar hur avgörande bloggandet har blivit för alla samhällsdebatt på gott och ont.  Motståndet mot FRA fick politikerna att ändra förslaget.  Bloggar har onekligen en stor potential för ett ökat demokratiskt inflytande , samtidigt som det kan hota till en vulgarisering av som får samhällsdebatt börja lina dokusopa.  Vad vi än tycker om denna utveckling, vi måste förhålla oss .


Hur vi skall fortsätta med bloggande på Humnaus måste alla som är engagerade tillsammans utforma.


Tanken var att jag skulle lägga ut nya blogglänkar till 3.or , men det får bli imorgon.


Debatten om Gaza-kriget

Varje dag tar vi del av fasansfulla  bilder från kriget i Gaza som kablas ut i media,  där civilbefolkningen drabbas av ett ofattbart lidande,  en väldigt stort antal av de dödade är kvinnor och barn.  Det väcker en stark upprördhet över hela världen, en vrede och förstämning över att inget tyckts kunna stoppa det lidandet oskyldiga människor utsätts för. 


Vad kan vi göra?


Vi sitter och dricker vårt kvällskaffeframför tv-n i vår lilla skyddande värld medan vi matas av fruktansvärda bilder av lemlästade kroppar, döda barn, människor som skriker ut sin yttersta förtvivlan.  Detta varvas med en rad av expertkommentatorers utlåtande , som avlöser varandra med  förnuftiga rationella analyser över situationen.

Även på våra bloggar kan vi ta del av försök att förklara och förstå  konflikten. Läs Andreas blogg om bakgrunden till konflikten.  http://2vaningen.blogspot.com/2009/01/syskonbrk.html

Det är klart att det är viktigt att försöka analysera och förstå, samtidigt så väcker frågan hos mycket starka känslor, vilket kan vara svårt att förena med fakta eller en rimlig analys. Är det möjligt eller ens önskvärt? Situationen är ytterst komplex . Det är inte så lätt att ta ställning till de analyser,  som ofta med vetenskaplig anspråk hävdar en mycket  bestämd uppfattning.


I Aktuellt igår tex intervjuades en viss Eli Göndör som presenterades som islamologi och mellanösterexpert
se inslaget . http://www.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?a=1390301&d=102384
För honom var fråga mycket enkel.  Israel hade inget ansvar för vad som händer . På frågan varför så många i civilbefolkning blir dödande svarade han mycket  irriterat att det var en mycket märklig fråga". Men förklarade att detta "enbart var "ett resultat av Hamas val av krigsskådeplats". Israel är tvunget att försvara sig, att det sker till priset av 1000 dödade palestinier varav en mycket stor del civilbefolkning, uppfattar Göndör som mer eller mer ovidkommande.


I Sverige har dock reaktionen på sina håll varit mycket varit skarp mot Israel.  I ett upprop av kulturarbetare fördöms Israels massaker:
Det är en stor skam och skandalös dubbelmoral att det internationella samfundet accepterar att Israels massiva militära angrepp mot Gaza får fortgå med hundratals döda och tusentals skadade som följd. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&a=871928

I Sydsvenskan hävdar den liberal krönikören Lars T Olsson attsvensk debatt har genomsyrats av en orättvis syn på Israel.
Som vanligt när Israel griper till vapen är de svenska protesterna högljudda och ibland hatfyllda. Skulden läggs på Israel, bara på Israel.
På de ideologiska ytterkanterna, där ett judehatande Hamas har status som befrielserörelse, tenderar antiisraeliska kommentarer att slå över i något långt värre.
http://sydsvenskan.se/opinion/pertohlssonkronika/article404867/Israel-bara-Israel.html


Två skilda tolkningar av situationen, Israel som enbart tvingas försvara sig eller att de borde ställas till svars för sin statsterrorism med uppenbara krigsförbrytelser. Båda tolkningarna hänvisar till fakta men bygger uppenbarligen i hög grad på värderingar.


Är det fel att ha tydliga värderingar eller ta ställning. Nej, jag skulle vilja påstå det är nödvändigt om vi vill försöka minska lidande och om möjligt sträva efter en bättre värld. Att vara  upprörd över den misär många människor utsätts för runt om på vår jord, oavsett hur vi förklarar dess bakgrund, är enligt min mening en sund och viktig reaktion.


Men det kanske är önskvärt att vi blev mer medvetna om och står för värderingar och inte presenterar dem som ovedersägliga fakta. Vi behöver diskussioner. Men de bör i första hand inte handla om rätt och fel, utan att vi ger rimliga sakliga  argument för vår uppfattning, samt att vi alltid är beredda att lyssna till och ta till oss motargument.  Göndör är knappast trovärdig som vetenskaplig expert utan ger utryck för en demagogisk propaganda  . Det är han inte ensam om, det är lika vanligt förekommande från bägge håll. Därför är det viktigt att alltid vara kritisk och inte anamma en uppfattning bara för den utger sig för att vara vetenskaplig.


Idealet borde väl även vara, att även vara kritisk till sin egna uppfattning, i förhoppningen att vi alltid kan utveckla en  rimligare förståelse att ta ställning utifrån . Om någon lyckas överbevisa oss om att vår argumentering inte håller borde vi vara glada, då det hjälper oss att utveckla en bättre förståelse.


Som lärare kan vi heller aldrig vara helt neutrala eller opartiska, men vi bara vara medvetna om våra värderingar och uppmuntra elever att utrycka sina värderingar även om de står i strid mot våra.  Jag talar inte om vilket parti jag röstar på, men ser det som min skyldighet att ge en rättvis bild av alla politiska riktningar även dem jag ogillar. Däremot  ser jag det ibland  som nödvändigt att jag utrycker jag mina uppfattning , helt enkelt  för att ingen  på ett okritisk sätt skall påverkas av dem, som den enda sanna beskrivningen.


Min uppfattning i Gaza -konflikten är att Israel gör sig skyldig till krigsförbrytelser som bör fördömas, eftersom det våld de riktar mot Gaza inte på något sätt står i proportion till deras behov av att försvara sig, oavsett hur situationen uppkommit.  Detta innebär inte att jag på något vis vill berättiga det våld Hamas utsätter Israeliska befolkning för genom sin raketattacker eller deras uppenbara extremistiska tendenser, vilka jag menar Israel har rätt att försvara sig mot.


Men det viktigaste är att försöka få ett stopp för lidandet. Det krävs förhandlingar, vilket inte är kan leda någonvart om inte båda pater i varje fall är beredd att tillerkänna motparten rätt till sin uppfattning. Israel måste ha rätt att försvara sig samtidigt som det måste skapas drägliga förutsättning för palestinier att leva och verka.  


Att finna en kompromiss lär bli mycket svårt, men det enda som är gångbart  på sikt, och det kan enbart ske med stöd och påverkan från det internationella samfundet, som FN eller EU.I Samhälle B håller vi just nu på med internationella konflikter. Fredagens lektion ägnas till att läsa tre texter och ta ställning till huruvida de ger en rimlig och rättvis bild av situationen.

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=35188&a=1388139&lid=senasteNytt_1064040&lpos=rubrik_1388139 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=967&a=871252

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&a=873628
Samt  försök bilda er en uppfattning,  som ni ger uttryck för genom att beskriva och diskutera konflikten i nästa veckas nyhetsblogginlägg.


Ännu inte

tid till att dra igång mitt bloggande.
All tid går att  till rätta gamla inlämningsuppgifter.  Men jag återkommer. Under tiden rekomenderar jag alla till att ta del av Mikaels och Andreas lärda och djupsinniga kommentarer över världsutvecklingen.
Läs och begrunda!

Tillbaks

Så var vi här igen! Förhoppningvis med nya krafter
Min tid har visserligen inte räckt till för att blogga, utan jag har fått rätta , täcka upp för gamla försummleser. Men sakta dras hjulen åter igång. Mikael har redan briljerat med flera överdådiga blogginlägg, och därtill skött sina övriga åliggande med bravur. När jag en smula försent anledde till dagens övningar, väntade han ännu kvar oroligt på lärarummet för att försäkra sig om att jag skulle uppksatta det färdigbryggda kaffe han tillrett tidigt i ottan. Tobias är i högform om leverarar den ena djupsinninga kommentaren  efter den andra om allt från den italienska 70-tals skräckfilmer till 90-tals psykopatlitteratur.

Men bloggrevolutionen går vidare. Vi väntar förstärkning. Andreas har redan visat at han tagit upp utmaning från Miakel skolans bildningsgigant. http://2vaningen.blogspot.com/
Kenta förväntas även han ge sig in i bloggosfärtumultet

På elevfronten börjar årskrönikorna nu lägga ut. Vi återkomma till detta nästa vecka.
Men nu trevlig helg

RSS 2.0